Handel och näringsliv

De flesta av oss är idag uppkopplade online. IT har gått från att tillhöra en liten exklusiv grupp till att ha användare som sträcker sig över åldersgränser. Idag är vi vän med våra lillkusiner, vänner, föräldrar och morföräldrar på Facebook. Internet tillhör alla och finns överallt i vårt samhälle. Det är få delar som inte är uppkopplade. Vi lever helt enkelt i teknologins och uppkopplingens tid.

Internets framfart

Människan har alltid haft behov av att kommunicera. Detta har skett på olika sätt: Bland annat genom böcker, brev och runstenar. Under 1990-talet skedde dock en revolutionerande förändring: The World Wide Web skapades. 1991 grundades den första hemsidan. Idag finns det över 100 miljarder websidor och internet har blivit en del av vardagen och man kan knappt tänka sig ett liv utan det.

Besök vår artikel om ehandel

Den nya uppkopplade kommunikationen har under åren dessutom kommit närmare oss. År 1990 fanns det 11 miljoner mobilabonnemang över hela världen. 2012 hade det talet stigit till 6,3 miljarder. Av dessa så har 1,5 miljarder mobilt bredband och man antar att det talet kommer stiga till 6,5 miljarder år 2018. Med andra ord blir allt fler uppkopplade och internet kommer ständigt närmare oss. 1997 använde hälften av femtonåringarna internet, idag gör hälften av treåringarna det. Internet har blivit en stor del av vårt liv och underlättar mycket. Utvecklingen fortsätter åt tillväxtens håll. Man beräknar att år 2020 ska världen ha skapat 40 Zettabyte av digitalt data. Den kommunikationen som ingår i detta tal går knappt att föreställa sig.

Påverkan på ekonomin

Internet har blivit del av alla livets områden, inte minst ekonomin. Detta gäller bland annat den lilla ekonomin som varje hushåll utför med sina banker, arbetsgivare och som konsumenter. Alla banker har idag tjänster online och det har aldrig varit så lätt som nu att överföra pengar och betala. Konsumtionen har underlättats enormt och pengar flödar lättare in till företagen som kan investera i sin verksamhet.

Även näringslivet har uppkopplats och internets framfart har hjälpt globaliseringen mycket. Idag kan ett företag ha kontor över hela världen som kan kommunicera med varandra på sekunder, utan att behöva använda telefonen. Företagen kan bygga upp ett kontaktnät med andra företag som finns på andra sidan havet och på så sätt få tag på bästa kvalitén eller billigaste priset. Besök näringsnytt.se för intressant kuriosa. Dessutom blir kundkretsarna med hjälp av internet mycket större. Utan internet skulle till exempel online-shopping aldrig vara möjligt.

Internet underlättar mycket för alla samhällets aktörer. Tack vare att världen är så uppkopplad som den är har globaliseringen fått mer kraft vilket i sin tur har stärkt hela världsekonomin. Det finns en tydlig indikation på att även lokala företag har åtskilligt att vinna på en teknisk förbättring. Allt större del av detaljhandeln utgår från webbhandeln och hittills visar diverse siffror på en ökning.